ĐĂNG KÝ MỚI
GÓI 01 NĂM
1.680.000
900.000
VNĐ
Hỗ trợ 24/7 – Ngày cuối cùng của các kỳ kê khai 24/24
 • Thời hạn sử dụng: 12 tháng
 • Giảm 30% khi đăng ký thêm Hóa đơn điện tử
 • Tặng token trị giá 500.000
 • Giao chữ ký số tận nơi
 • Hướng dẫn cài đặt và sử dụng
 • Xuất hóa đơn VAT đúng giá
 • Giá Công ty: 1.680.000
ĐĂNG KÝ MỚI
GÓI 02 NĂM
2.480.000
1.450.000
VNĐ
Hỗ trợ 24/7 – Ngày cuối cùng của các kỳ kê khai 24/24
 • Thời hạn sử dụng: 24 tháng
 • Giảm 30% khi đăng ký thêm Hóa đơn điện tử
 • Tặng token trị giá 500.000
 • Giao chữ ký số tận nơi
 • Hướng dẫn cài đặt và sử dụng
 • Xuất hóa đơn VAT đúng giá
 • Giá Công ty: 2.480.000
ĐĂNG KÝ MỚI
GÓI 03 NĂM
2.800.000
1.650.000
VNĐ
Hỗ trợ 24/7 – Ngày cuối cùng của các kỳ kê khai 24/24
 • Thời hạn sử dụng: 36 tháng
 • Giảm 30% khi đăng ký thêm Hóa đơn điện tử
 • Tặng token trị giá 500.000
 • Giao chữ ký số tận nơi
 • Hướng dẫn cài đặt và sử dụng
 • Xuất hóa đơn VAT đúng giá
 • Giá Công ty: 2.800.000
Powered by ARPrice
  (Unlicensed)
GIA HẠN
GÓI 01 NĂM
1.680.000
900.000
VNĐ
Hỗ trợ 24/7 – Ngày cuối cùng của các kỳ kê khai 24/24
 • Thời hạn sử dụng: 12 tháng
 • Giảm 30% khi đăng ký thêm Hóa đơn điện tử
 • Tặng token trị giá 500.000
 • Giao chữ ký số tận nơi
 • Hướng dẫn cài đặt và sử dụng
 • Xuất hóa đơn VAT đúng giá
 • Giá Công ty: 1.680.000
GIA HẠN
GÓI 02 NĂM
2.480.000
1.450.000
VNĐ
Hỗ trợ 24/7 – Ngày cuối cùng của các kỳ kê khai 24/24
 • Thời hạn sử dụng: 24 tháng
 • Giảm 30% khi đăng ký thêm Hóa đơn điện tử
 • Tặng token trị giá 500.000
 • Giao chữ ký số tận nơi
 • Hướng dẫn cài đặt và sử dụng
 • Xuất hóa đơn VAT đúng giá
 • Giá Công ty: 2.480.000
GIA HẠN
GÓI 03 NĂM
2.800.000
1.650.000
VNĐ
Hỗ trợ 24/7 – Ngày cuối cùng của các kỳ kê khai 24/24
 • Thời hạn sử dụng: 36 tháng
 • Giảm 30% khi đăng ký thêm Hóa đơn điện tử
 • Tặng token trị giá 500.000
 • Giao chữ ký số tận nơi
 • Hướng dẫn cài đặt và sử dụng
 • Xuất hóa đơn VAT đúng giá
 • Giá Công ty: 2.800.000
Powered by ARPrice
  (Unlicensed)

Đăng ký gia hạn chữ ký số EASY tại chữ ký số giá rẻ Việt Nam được ưu đãi 40%/ 1 gói

Với kinh nghiệm hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, EASY hướng tới mục tiêu xây dựng dịch vụ chứng thực chữ ký số tin cậy ở Việt Nam, được sử dụng rộng rãi trong các dịch vụ Kê khai thuế điện tử, Bảo hiểm xã hội điện tử, Hóa đơn điện tử và các giao dịch điện tử khác. 

Là đơn vị thứ 09 bước vào thị trường cung cấp các dịch vụ về chữ ký số, EFY sẽ cung cấp các dịch vụ liên quan tới Chứng thực chữ ký số công cộng bao gồm:

– Chứng thư số cá nhân, doanh nghiệp giúp người dùng chứng thực cơ quan, tổ chức, cá nhân đó trong các giao dịch điện tử;

– Chứng thư số SSL dành cho máy chủ (SSL Certificate) để chứng thực cho website;

– Chứng thư số cho phần mềm (CodeSigning) sử dụng cho các nhà sản xuất phần mềm để chứng thực và đảm bảo tính toàn vẹn của sản phẩm.