NGHIỆP VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ theo Thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC và sẵn sàng đáp ứng Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 68/2019/TT-BTC

 

 

Hóa đơn điện tử Việt Nam

 

Chữ ký số Việt Nam cung cấp các phần mềm hóa đơn điện tử Việt Nam, hóa đơn điện tử Viettel, hóa đơn đơn điện tử Vina, hóa đơn điện tử giá rẻ toàn quốc

– Đáp ứng tất cả các tình huống phát hành hoá đơn như với hoá đơn giấy
– Hướng dẫn và hỗ trợ toàn bộ mọi thủ thục đăng ký hóa đơn điện tử với Chi Cục Thuế
– Liên hệ: 0965 969 123 – 0896 121218 để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí
STT

Gói cước

Số HĐ

VNInvoice

Hóa đơn điện tử Vina

Hóa đơn điện tử Viettel

1.    VAS-50 50  484.000 605.000 Không có

2.

  VAS-100

100

 572.000

715.000

Không có

3.

  VAS-200

200

 660.000

825.000

826,700

4.

  VAS-300

300

 748.000

935.000

826,700

5.

  VAS-500

500

 880.000

1.100.000

951.000

6.

  VAS-1000

1.000

 1.100.000

1.375.000

1.204.000

7.

  VAS-2000

2.000

 1.452.000

1.815.000

1.556.000

8.

  VAS-3000

3.000

 2.156.000

2.695.000

không có

9.

  VAS-5000

5.000

 3.080.000

3.850.000

2,755,000

10.

  BẠN-10.000

100.000

 4.440.000

5.550.000

4.240.000

11.

  BẠN-20.000

100.000

 7.920.000

9.900.000

6.380.000

12.

  VAS> 20.000

> 20.000

LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

HOT LINE 0965969123 

HOT LINE 0965969123 

HOT LINE 0965969123 

Giá trên đã bao gồm VAT
– Không thu phí hàng năm
– Hướng dẫn và hỗ trợ toàn bộ mọi thủ thục đăng ký hóa đơn điện tử với Chi Cục Thuế
– Giá trên chưa bao gồm phí Thiết kế hóa đơn theo yêu cầu, Kết nối phần mềm kế toán

⇒ Liên hệ: 0965 969 123 – 0896 121218 để được hỗ trợ và tư vấn phần mềm Chữ ký số, hóa dơn điện tử giá rẻ, Bảo hiểm xã hội…. miễn phí

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ TẠI ĐÂY