Hướng dẫn xử lý lỗi Chứng thư số chưa được đăng ký với Cơ quan thuế

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ LỖI CHỨNG THƯ SỐ CHƯA ĐƯỢC ĐĂNG KÝ VỚI CƠ QUAN THUẾ

 

Để sửa lỗi CTS chưa được đăng ký với cơ quan thuế các bạn làm theo 2 bước dưới đây:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Etax

Bước 2: Thay đổi thông tin CTS

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Etax

Bước 2: Thay đổi thông tin CTS

 

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Etax (http://thuedientu.gdt.gov.vn)

Bước 1.1: Ban khởi động trình duyệt Google Chorme và đăng nhập vào web site của hệ thống Etax  bằng cách nhấn vào biểu tương Doanh nghiệp (1) sau đó nhấn vào nút đăng nhập (2).

 

 

Bước 1.2 Đăng nhập vào hệ thống thuế bằng cách nhập MST và mật khẩu để truy nhập hệ thống sau đó nhấn nút Đăng nhập (3).

 

Bước 2: Thay đổi thông tin CTS. Bằng cách cập nhật CTS mới lên hệ thống Etax Bạn vào munu Quản lý tài khoản (4) sau đó vào chức năng thay đổi thông tin dịch vụ (5).

Thay đổi thông tin CTS mới trên hệ thống. Bạn di chuyển xuống phía dưới thực hiện thay đổi thông tin CTS mới trên từng hệ thống. (Nộp thuế điện tử, Khai thuế điện tử)

 

Bước 2.1: Thay đổi trên hệ thống Nộp thuế điện tử bằng cách nhân vào chức năng thay đổi thông tin dịch vụ (1) trên Form Dịch vụ – Nộp thuế điện tử như hình minh họa phía dưới.

 

Màn hình xuất hiện thông tin quản lý CTS bạn nhấn vào chức năng Thay đổi CKS (2)

Cửa sổ nhập mã PIN Bạn nhập mã PIN của CTS và nhấn vào Cập nhật (3) để thực hiện ký thay đổi.

Lưu ý: Trong trường hợp hệ thống xuất hiện cửa sổ Lựa chọn chữ ký số bạn thực hiện lựa chọn CTS có thời hạn dài nhất sau đó nhấn Chọn

 

Nhấn tiếp tục (4) để thực hiện gửi tờ khai đăng ký thay đổi, sau đó bạn nhấn vào nút ký và gửi (5)

 

Cửa số mã PIN xuất hiện bạn nhập mã PIN và nhấn chấp nhận (6)

Chờ đến khi hệ thống thống báo ký thành công nhấn OK để kết thúc.

 

Đến đây các bạn đã hoàn thành thay đổi CTS trên hệ thống nộp thuế điện tử hệ thống xuất hiện thông báo đã thay đổi thành công chờ  thông báo xác nhận. (Thông thường sau 2h hệ thống sẽ gửi thông báo và bạn có thể sử dụng CTS mới để nộp tiền thuế)

 

Bước 2.2: Thay đổi trên hệ thống Khai thuế điện tửbằng cách nhân vào chức năng thay đổi thông tin dịch vụ (1) trên Form Dịch vụ – Khai thuế điện tửnhư hình minh họa phía dưới.

 

Màn hình xuất hiện thông tin quản lý CTS bạn nhấn vào chức năng Thay đổi CKS (2)

 

Cửa sổ nhập mã PIN Bạn nhập mã PIN của CTS và nhấn vào Cập nhật (3) để thực hiện ký thay đổi.

 

Lưu ý: Trong trường hợp hệ thống xuất hiện cửa sổ Lựa chọn chữ ký số bạn thực hiện lựa chọn CTS có thời hạn dài nhất sau đó nhấn Chọn

 

Nhấn tiếp tục (4) để thực hiện gửi tờ khai đăng ký thay đổi, sau đó bạn nhấn vào nút ký và gửi (5)

 

Cửa số mã PIN xuất hiện bạn nhập mã PIN và nhấn chấp nhận (6)

Chờ đến khi hệ thống thống báo ký thành công nhấn OK để kết thúc.

Đến đây các bạn đã hoàn thành thay đổi CTS trên hệ thống khai thuế điện tử hệ thống xuất hiện thông báo đã thay đổi thành công chờ  thông báo xác nhận. (Thông thường bạn sẽ sử dụng được CTS mới ngay khi thay đổi)

Hỗ trợ giải đáp
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

YÊU CẦU ĐĂNG KÝ0965 969 123
icons8-exercise-96 chat-active-icon